SIA „R&S TET” dibināta 2007.gadā. Mūsu firma sniedz dažāda veida pakalpojumus darba un vides aizsardzības jomās. SIA „R&S TET” sastāvā ir arī akreditētā laboratorija.


Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas šosejā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētā darbība: SIA "KRONOSPAN Riga" darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā

Paredzētā darbības vieta: Daugavgrīvas šosejā 7B, 7 k-1, 7 un 7J (zemes vien. kad. Nr.0100 097 2093, Nr.0100 097 2092, Nr.0100 097 2020 un Nr.0100 097 2152)

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "KRONOSPAN Riga" (reģ. nr. 40003774690, Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, tālr. 67 436 835, e-pasts: [email protected])

Ziņojuma izstrādātājas: AS "VentEko" (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601) un SIA "R&S TET" (reģ. Nr. 40003906554, juridiskā adrese: Ganību dambis 17a, korp.3, Rīga, LV-1045)

Informācija par IVN procedūru: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018. gada 15. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.RI18SI0048 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izmaiņām SIA "KRONOSPAN Riga" piesārņojošā darbībā, kuru rezultātā palielināsies uzņēmumā saražotās produkcijas apjoms. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2019.gada 12. augusta līdz 2019.gada 2. septembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 12. jūnijam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta neklātienes formā (attālināti) no 2020. gada 25. līdz 29. maijam.

“SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas šosejā” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums” sagatavots un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2020. gada 6. jūlijā.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē www.rdpad.lv un AS “VentEko” un SIA “R&S TET” (kā ierosinātājas pilnvarotās personas) tīmekļa vietnēs www.venteko.lv un www.rstet.lv.

IVN-Zinojums-Kronospan-2red-06072020
IVN-Pielikumi-Kronospan-2red-06072020
IVN-Elektroniskie-pielikumi-Kronospan

Mūsu klienti:

VAS "Latvijas Dzelzceļš", A/S „Latvijas finieris”, "Latvijas Mobilais Telefons" SIA , A/S „Latvijas balzams”, SIA „LatRosTrans”, SIA ”Naftimpeks”, SIA “Tilts”, A/S „Rīgas piena kombināts”,. SIA „Bolderaja LTD”, SIA „A.C.B.”, SIA „Skonto Būve”, A/S „Laima”, SIA “LUKoil Baltija R”, A/S „BMGS”, A/S „Aldaris”, A/S Ķīmiskā rūpnīca ’’Spodrība’’, SIA “Bauskas Alus”, SIA „Ceļi un tilti”, SIA "ID TIMBER", SIA „ARS būve”, SIA “TRITEKS”, SIA “KILBE”, SIA „DOMENIKSS”, SIA „ADUGS”, SIA „LANEKS”, AS „VEF Radiotehnika RRR”, A/S „Rīgas farmaceitiskā fabrika”, SIA “KAUSS”, SIA „Venden”, SIA „MCD Grupa”


Konfidencialitāte:

SIA “R&S TET” darbības pamatā ir strikta darbinieku ētikas standarta ievērošana. Visās darbībās mūsu firma, darbinieki un apakšuzņēmēji stingri ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas kļūst pieejama, veicot mūsu profesionālos pienākumus. Mēs būtu pagodināti par iespēju sniegt savus pakalpojumus Jūsu uzņēmumam un esam pārliecināti, ka mūsu piedāvātie speciālisti ir teicami sagatavoti šī darba veikšanai.


Cerot uz veiksmīgu sadarbību, Nadežda Ruža SIA “ R&S TET” Valdes locekle.